EDWARD PŁONKA

        

                          
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W ŻYWCU W LATACH 2010-2014


W CZASIE WOLNYM EDWARD PŁONKA W BEIDAIHE NAD MORZEM ŻÓŁTYM