USTAWA

Dnia 20 lutego 2004 roku powstała nowa ustawa o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP :


Po ustanowieniu przez Sejm RP dnia 2-go maja "Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej" poseł Edward Płonka postanowił jednak dotrzeć do jak największego grona obywateli, szczególnie młodzieży, aby Dzień Flagi był dniem, o którym powinno się pamiętać i honorować . W wywiadzie dla gazety „Nad Sołą i Koszarawą” pytany przez dziennikarza jak uczci swój pierwszy dzień flagi, odpowiada: „Postanowiłem przekazać symboliczne, biało-czerwone flagi wszystkim szkołom średnim i gimnazjom w powiecie żywieckim, bielskim i cieszyńskim. Poprzez ten gest chciałbym szczególnie podkreślić, że po wejściu naszego kraju do Unii, to właśnie nauczyciele będą mieli do spełnienia bardzo ważną misję edukacyjną. Życzyłbym sobie, aby kładli oni jeszcze większy nacisk na popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o polskich symbolach narodowych oraz ich historii. Trzeba edukować naszą młodzież w duchu patriotycznym. To właśnie w ręce młodych Polaków oddajemy przyszłość Polski w zjednoczonej Europie. Okazją do tego będzie właśnie Dzień Flagi.

Oprócz tego znamiennego gestu jak przekazanie flag Pan Płonka rozesłał również tysiące ulotek szczególnie do młodzieży
następującego formatu i treści :

To właśnie Panu Edwardowi Płonce, jego zaangażowaniu i determinacji zawdzięczamy ustanowienie dnia 2 maja „Dniem Flagi”, który w dalszym ciągu ma wielu zwolenników i przeciwników. Najważniejszą jednak dla nas sprawą jest jego nieustanna praca związana z promocją tego dnia, aby każdy z symboli narodowych, a w szczególności flaga zdobiąca nasze domy były symbolem patriotyzmu i lekcją historii dla tych , którzy uważają ten dzień za zbędny. Jako inicjator projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, fladze i hymnie z 1980 r.na posesji Edwarda Płonki flaga powiewa od lat

Pan Edward Płonka walczył o to, aby każdy obywatel miał prawo do używania barw narodowych, pod warunkiem, że czyni to z należną czcią.

Tak więc zostaje nam tylko napisać wielkie słowa uznania i podziękowania dla inicjatora święta Pana Edwarda Płonki. DZIĘKUJEMY !!!!!!!!